Tietosuojaseloste PihtiputaanHinauspalvelu

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pihtiputaan hinauspalvelu, Ruponkuja 2 44800 PIHTIPUDAS Y-tunnus: 0833661-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Pasanen

3. Rekisterin nimi

Pihtiputaanhinauspalvelun rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Yhteystietoja voidaan esimerkiksi käyttää erilaisten sähköisten viestien lähettämiseen, jotka liittyvät palveluun taikka sen toimintoihin, kuten erilaisiin vahvistusviesteihin tai palvelun tai tuotteen toimittamiseen Rekisteröidylle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttäjien perustiedot sekä tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista. Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös Rekisteröidyn muut vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot, joita laki ei kiellä tai estä tallentamasta. Teknisiä tietoja www-sivun käyttöön liittyen voidaan tallentaa palvelimen logiin, kuten IP-osoite, selailun ajankohta, käytetyt linkit, lähteenä olleet www-sivut ja palvelussa katsotut www-sivut.

6. Rekisterin tietolähteet

Tietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

  • Rekisteröidyn palvelun tai tuotteen tilauksessa antamat tiedot
  • Rekisteröidyn rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot
  • Asiakassuhteen hoidon yhteydessä Rekisteröidyltä kerättävät tiedot
  • Kyselyjen ja kilpailujen yhteydessä kerättävät tiedot
  • Asiakkaan www-selailun yhteydessä välittyvät tekniset tiedot

7. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja kunnes asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika voidaan määritellä viimeisen kontaktin perusteella tai Rekisteröidyn ilmoittaessa haluavansa tietojensa poistettavan mikäli se pystytään Suomen lakien puitteissa tekemään. Tietoja ei säilytetä rekisterissä tarpeettomasti.

8. Evästeet

Sivuilla käytetään evästeitä. Evästeitä käytetään palvelun toiminnallisuuksiin ja käyttökokemuksen parantamiseen. Osa käytetyistä evästeistä on välttämättömiä palvelun ja sivujen toiminnan kannalta, ilman niitä palvelu voi toimia virheellisesti tai sitä ei voida käyttää ollenkaan. Näitä evästeitä käytetään esimerkiksi varmistamaan, että käyttäjä on kirjautunut. Osa palveluista toimii vain kirjautuneille käyttäjille.

Selaimen asetuksista voit muuttaa miten selaimesi hyväksyy evästeet sekä kieltää evästeiden käytön ja tyhjentää käytössä olevat evästeet muistista. Ohjeet löydät kunkin selaimen ohjevalikosta.

9. Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

  • Rekisteröidyn yhteystiedot ja tilattuihin palveluihin tai tuotteisiin liittyvät tiedot näkyvät yritykselle, joka toimii palvelun tuottajana palvelussa tai tuotteen toimittajana liittyen Rekisteröidyn tekemään tilaukseen, tiedusteluun tai muuhun verkkopalvelussa välitettävään toimintaan.
  • Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen tuotteiden tai palveluiden toimittamiseksi Rekisteröidylle tai Rekisterinpitäjän Asiakasyritykselle. Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palveluidensa tekniseen ylläpitoon tai esimerkiksi kampanjoiden toteuttamiseen tai muuhun tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun toimintaan. Rekisterinpitäjä velvoittaa alihankkijansa ja kolmannet osapuolet pitämään rekisteröidyn tiedot salassa ja huolehtimaan riittävästä tietoturvasta.
  • Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Mikäli Rekisterinpitäjä myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n ulkopuolelle

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu salasanoilla ja muilla asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Palvelimet sijaitsevat Suomessa ja ovat suojattu palomuurein. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Rekisteröity voi käyttää salattua yhteyttä päätelaitteen ja palvelimen välillä. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Osa Rekisteröidyn tiedoista, kuten salasanat, on salattu asianmukaisen menetelmin.

12. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan tai Rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

13. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä tarpeettomat, puutteelliset, vanhentuneet tai virheelliset tiedot korjataan tai poistetaan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteriä koskevien pyyntöjen tulee olla kirjallisia sekä Rekisteröidyn allekirjoittama ja se tulee toimittaa kirjallisesti tietosuojaselosteessa annettuihin yhteystietoihin. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarvittaessa joutua varmistamaan ennen pyynnön käsittelyä.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa ja/tai päivittämällä tietosuojaselosteen verkkosivuille julkisesti nähtäväksi. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.


Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä sivun toiminnallisuuksiin ja analysointiin. Käyttämällä tätä sivustoa sallit evästeiden käytön. Lue lisää evästeistä  Lue tietosuojaselosteemme